skip to main content

PSV-Laan Eindhoven

Keerwand PSV-laan
Ontwerp voor vergroening van de keerwand aan de PSV laan. Voor het project BeeWare is hier gekozen voor drachtplanten (voedsel) voor bijen. Daarnaast wordt er ook gekozen voor beplanting met een zo lang mogelijk bloeiseizoen, zodat de bijen een brede scope krijgen aan voedsel in een zo ruim mogelijke periode.
Bijkomend voordeel is een betere klimaatbeheersing en waterretentie door beplanting.

Populier groene woud

wat wordt de nieuwe klomp? 
Het kenmerkende populierenlandschap in het Groene Woud dreigt te verdwijnen. Het landschap ontstond in de 18e eeuw vanwege het voorpootrecht en kreeg een economische functie door de vraag naar geschikt klompenhout. Met het wegvallen van de grootschalige klompenproductie is de functie komen te vervallen. Wat geeft de populier zijn noodzaak terug en behoud daarmee dit prachtige landschap?

Inmiddels zijn er diverse kleinschalige en grootschalige initiatieven opgezet; van loof voor veevoer en houtpulp voor gebruiksvoorwerpen tot en met energielandschap en decor voor recreatie. Om het behoud een duidelijk gezicht te geven dient één promotie-activiteit de drager te zijn van alle initiatieven.

allemans meubel
Het allemans meubel is de nieuwe klomp; een handig product dat iedereen kan gebruiken en dus dat landelijk afzet vindt. Het succes van het meubel zit in de eenvoud, lage prijs, praktische eigenschappen en flexibiliteit; handig bij uiteenlopend gebruik. Door sterke vormgeving en slimme marketing is het meubel

de toepassing van populierenhout en het Groene Woud als groengebied met financieel economische waarde. Het meubel is herkenbaar en zichtbaar in het interieur en de herkomst kan worden herleid door het brandmerk “Kwaliteitsproduct uit Het Groene Woud”.

Het allemans meubel tevens wordt de spin-off van allerlei activiteiten zoals een ontwerpprijsvraag, tentoonstelling en promotie van het Groene Woud.

OOR Groene Corridor Eindhoven

Corry d’Or 
De Groene Corridor heeft een duidelijke eenheid en herkenbaarheid door de stevige basis van vijf rijen eiken. Achter deze bomenrijen ontvouwt zich een interessant decor van opeenvolgende landschappen. Corry D’or is het concept om op verschillende momenten tijdens de routde de eikenrijen open te breken om zo de bijzondere landschappen daarachter extra aandacht te geven. Fietsend over de Groene Corridor brengt Corry D’or de verschillende landschappelijke scenes in beeld.

meest inspirerende concept

Knooppunt 1: Het start en eindpunt van de Groene Corridor kan groener. In hartje centrum ontstaat een explosie van groen!

Knooppunt 2: de Oirschotse heide krijgt een rust- en speelplek die militair ingericht wordt. Met gras beklede tanks voor kinderen om in te spelen. In plaats van verbinding -> naar binding.

Knooppunt 3: strijps bultje. Geen afluiting maar een aantrekkelijke doorgang. Een drive-in bioscoop voor fietsers. Een plein vol mogelijkeden.

Als projectleider van een groep studenten het winnende concept en ontwerp gemaakt voor de Groene Corridor Eindhoven. Ontwerp-sessie Openbare Ruimte 2012.

 

Jantje Beton Den Haag

Hé, kom je buiten spelen? 
Negen kinderen uit het Regentessekwartier laten hun stad zien; een ogenschijnlijke saaie woonstraat, blijkt een avontuurlijke route. Randjes, palen, trappen en nissen zijn dankbare spelaanleidingen.

Het ontwerp speelt in op deze belevingswereld. Langs de zorgvuldig gekozen speelwandelroute wordt de speelse stad subtiel aangejaagd. Kleine kinderen krijgen op deze manier de mogelijkheid stapsgewijs de openbare ruimte te veroveren. Als eerste de straat, dan tot de hoek en verder. Door ingrepen vanuit de vijf elementen van stedelijke beelden van Kevin Lynch wordt de speelwandelroute ingericht en zichtbaar gemaakt.

Routes
Via het speelwandelpad ontdekken de kinderen alle speelplaatsen en vele hobbyclubjes in de wijk. En oversteken is niet langer onveilig met de nieuwe oversteekdrempels.

Grenzen
Voor kinderen én ouders is een heldere structuur belangrijk, de stoep is veilig! Deze wordt verduidelijkt door het speelse, grafische patroon die verwijst naar de naamgever van de straat.

Identiteit
De aanplant van extra bomen, hangend groen en geveltuintjes creëren een groene oase waar verstopplekjes ontstaan en de groen inzaaien.

Knooppunten
Ontmoetingsplekken ontstaan bij de speelplaatsen en de hobbyclubs.

Landmarks
Op de route is ruimte voor kleine spelaanleidingen en uitdagingen als de klimlantaarn, duikelhek, balanceerrand, stapstenen en mini-schommel.

 

Heide Stadswoud Eindhoven

Verrassend gebied in dicht natuurbos

In het dichte bos van het Stadswoud ligt een verborgen oase; het open gebied van de oude kazerne zal zich tot heidegebied met een rijkdom aan flora en fauna ontwikkelen. Heischraal grasland wordt afgewisseld met natte heide en poelen. In combinatie met de aanwezigheid van andere poelen in de omgeving ontstaat er een ecologische structuur voor aquatische fauna. Het Heidegebied ontstaat uit zichzelf door middel van een goed voorbereide ondergrond en verspreiding van gebiedseigen heideplagsel.

Takkenpiramides en natuurijs

In de overzichtelijke en beschermde omgeving van het Heidegebied kunnen kinderen vrij spelen. De poelen, beplanting en omgevallen bomen bieden natuurlijke speelaanleiding. Dit wordt verder uitgebreid met drie piramidevormige hutten opgebouwd uit boomstammen en takken die aanleiding geven om verder te gaan met bouwen. Daarnaast heeft de grote poel een gunstige afmeting zodat dat deze in de winter een natuurlijk schaatsbaantje vormt.

Heiakkerpark Deurne

natuurlijk spelen: zintuigen en modder

In het Heiakkerpark zijn de heestergroepen en slootjes eerder speeldecor voor de kinderen dan de strakke grasvelden. Het natuurlijk spelen mag dan ook meer worden gefaciliteerd. Om te beginnen door de bestaande ‘speelbosjes’ uit te breiden met klimbomen, boomhutten, autobandschommels en een doorwaadbare plaats in de naastgelegen sloot. Deze klauterjungle biedt volop ruimte voor natuurlijk spelen.

In het open veld komt een tweede speelzone: De Bouwberg. Een grasheuvel geeft beschutting aan de zandplaats waar kan worden gebouwd met boomstammen en takken. Een natuurlijk speellint, het zogenaamde Zintuigenpad, verbindt beide speelzones met elkaar. In het hoge gras met geurende heesters, kruiden en bloemen kunnen kinderen hun weg vervolgen dat op sommige plekken overzichtelijk, dan weer meer ‘kruip door sluip door’ is.