skip to main content

Heide Stadswoud Eindhoven

Heide Stadswoud Eindhoven

Verrassend gebied in dicht natuurbos

In het dichte bos van het Stadswoud ligt een verborgen oase; het open gebied van de oude kazerne zal zich tot heidegebied met een rijkdom aan flora en fauna ontwikkelen. Heischraal grasland wordt afgewisseld met natte heide en poelen. In combinatie met de aanwezigheid van andere poelen in de omgeving ontstaat er een ecologische structuur voor aquatische fauna. Het Heidegebied ontstaat uit zichzelf door middel van een goed voorbereide ondergrond en verspreiding van gebiedseigen heideplagsel.

Takkenpiramides en natuurijs

In de overzichtelijke en beschermde omgeving van het Heidegebied kunnen kinderen vrij spelen. De poelen, beplanting en omgevallen bomen bieden natuurlijke speelaanleiding. Dit wordt verder uitgebreid met drie piramidevormige hutten opgebouwd uit boomstammen en takken die aanleiding geven om verder te gaan met bouwen. Daarnaast heeft de grote poel een gunstige afmeting zodat dat deze in de winter een natuurlijk schaatsbaantje vormt.


projectnaam
Heidegebied Eindhoven Openbare ruimte

opgave
Maaiveldinrichting Heidegebied ontwikkeling van het oorspronkelijke productiebos tot aantrekkelijk, recreatief gebied in samenwerking met omringende ondernemers en partijen.

opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

oppervlakte
4 ha

ontwerp
2012

meer over