skip to main content

EBH-terrein Haarlem

EBH-terrein Haarlem

Industrieel karakter
Het EBH-terrein, de voormalige gasfabriek in Haarlem, is de locatie van een creatieve underground. De creatieve bedrijvigheid in een rauwe, industriële setting maakt van het EBH-terrein een unieke plek. Bij de op handen zijnde herontwikkeling van het gebied vormen deze eigenschappen waardevolle uitgangspunten.
zitten op schatten

zitten op schatten
Aan de oude, industriële panden zitten kenmerkende elementen die het verhaal vertellen van de voormalige gasfabriek. Bij renovatie van de panden zullen deze voorwerpen verloren gaan. Door de elementen te verzamelen en ‘op te slaan’ in zitelementen voor de buitenruimte blijft het verhaal van de gasfabriek bewaard voor de toekomst.


sporenvloer
Zoals de zitelementen verhalen over het oude gebruik, zo zal de nieuwe vloer vertellen over het huidige gebruik. De vloer is opgebouwd uit lagen die zullen slijten bij intensief gebruik. Deze sporen versterken het terrein in zijn rauwe karakter en maken een nieuwe laag in de geschiedenis aan.)


projectnaam
EBH terrein Haarlem Studie

opgave
Herinrichting EBH terrein Haarlem

opdrachtgever
Eigen initiatief

ontwerp
2005

realisatie
studie

naar overzicht