projectnaam:

Heidegebied Eindhoven
Openbare ruimte

 

opgave
Maaiveldinrichting Heidegebied 
ontwikkeling van het oorspronkelijke productiebos tot aantrekkelijk, recreatief gebied in samenwerking met omringende ondernemers en partijen.

 

opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

 

oppervlakte

4 ha

 

ontwerp
2012

 

Meer over Stadswoud Eindhoven

Visie voor het Stadswoud

Rabattenbos Stadswoud

 

 

 

 

 

 

 

 heidegebied eindhoven

 

Heidegebied_Stadswoud_slide-01Heidegebied_Stadswoud_slide-02Heidegebied_Stadswoud_slide-03Heidegebied_Stadswoud_slide-04Heidegebied_Stadswoud_slide-05Heidegebied_Stadswoud_slide-06Heidegebied_Stadswoud_slide-07

 

 Verrassend gebied in dicht natuurbos

   Takkenpiramides en natuurijs
In het dichte bos van het Stadswoud ligt een verborgen oase; het open gebied van de oude kazerne zal zich tot heidegebied met een rijkdom aan flora en fauna ontwikkelen. Heischraal grasland wordt afgewisseld met natte heide en poelen. In combinatie met de aanwezigheid van andere poelen in de omgeving ontstaat er een ecologische structuur voor aquatische fauna. Het Heidegebied ontstaat uit zichzelf door middel van een goed voorbereide ondergrond en verspreiding van gebiedseigen heideplagsel.  

In de overzichtelijke en beschermde omgeving van het Heidegebied kunnen kinderen vrij spelen. De poelen, beplanting en omgevallen bomen bieden natuurlijke speelaanleiding. Dit wordt verder uitgebreid met drie piramidevormige hutten opgebouwd uit boomstammen en takken die aanleiding geven om verder te gaan met bouwen. Daarnaast heeft de grote poel een gunstige afmeting zodat dat deze in de winter een natuurlijk schaatsbaantje vormt.